Naczyniaki w tomografii komputerowej

Naczyniaki są najczęstszymi łagodnymi nowotworami wątroby. Zakres średnicy naczyniaków waha się od kilku milimetrów do ponad 10 cm. Zwapnienia w obrębie naczyniaków zdarzają się relatywnie rzadko – dotyczą 10% przypadków – zwykle umiejscawiają się w tzw. naczyniakach olbrzymich (ponad 10 cm średnicy). W tomografii komputerowej naczyniaki uwidaczniają się jako ostro odgraniczone ogniska, izodensyjne względem naczyń. Wzmocnienie naczyniaków pod wpływem kontrastu charakteryzuje się typowym wzorcem i rozpoczyna się od obwodu. Wzmocnienia muszą mieć taką samą gęstość jak krew – niezależnie od fazy badania. W fazie tętniczej obszary ulegające wzmocnieniu muszą mieć taką samą gęstość jak naczynia tętnicze, a w fazie żylnej jak naczynia żylne. W przypadku fazy opóźnionej gęstość naczyniaków musi mieć tę samą gęstość co naczynia. Wreszcie większość naczyniaków wykazuje pełne wypełnienie z kontrastem.

Małe naczyniaki mogą cechować się zjawiskiem „flash filling” – błyskawicznego wypełnienia kontrastem. Podobną naturą w fazie tętniczej badania cechują się przerzuty HCC i przerzuty guzów o dobrym unaczynieniu. Porównanie z innymi fazami pozwala na odróżnienie ich od naczyniaków. Duże naczyniaki mogą mieć nietypowy wygląd. Środkowa blizna włóknista w obrębie takiej zmiany może zapobiegać całkowitemu wypełnieniu. Duże naczyniaki należy różnicować ze zmianami z bliznami, takimi jak FLC, FNH i Cholangiocarcinoma.

Wzmocnienie od obwodu.

Wzmocnienie naczyniaka krwionośnego zaczyna się obwodowo.

W obrazie tomografii część obwodowa naczyniaka ma kształt kulisty, nieciągły. Inaczej wygląda tzw. wzmocnienie obręczy, które charakteryzuje się ciągłym wzmocnieniem obwodowym. Wzmocnienie obręczy jest cechą zmian złośliwych, zwłaszcza przerzutów.

Wypełnianie zmiany wraz z postępem czasu.

Postępujące, zmieniające się wypełnienie w obrębie jednej fazy jest niespecyficzną cechą, którą można zobaczyć w wielu innych zmianach, takich jak przerzuty lub pierwotne guzy wątroby, takie jak rak dróg żółciowych. Warto wówczas porównać stopień wzmocnienia ze wzmocnieniem naczynia referencyjnego dla przykładu w fazie żylnej porównuj do wzmocnienia od żyły wrotnej. Różnica wzmocnienia tej zmiany może być wywołana zwłóknieniem tkanki w raku dróg żółciowych i jest specyficzną cechą tych guzów.

Naczyniaki w USG

Większość naczyniaków krwionośnych wykrywa się za pomocą USG.

Najczęściej o naczyniakach w kontekście USG pada hasło „zmiana hiperechogeniczna”. Pamiętaj jednak, że oznacza to po prostu, że zmiana jest hiperechogeniczna w stosunku do normalnej wątroby.

Jeśli wątroba jest hiperechogeniczna z powodu stłuszczenia, naczyniak krwionośny może wydawać się hipoechogeniczny.

Cechy naczyniaków:

Zmiana ostro odgraniczona od miąższu
Najczęściej zmiana heterogenna
Wzmocnienie rozszerzające się od obwodu
Wzmocnienie powinno być widoczne w 2-3 fazach – zgodne ze wzmocnieniem naczyń

Płeć: Mężczyzna

Diagnoza: pewna

Test skan
Multifocal Hepatoma 2
Multifocal Hepatoma 3
Multifocal Hepatoma 4
Multifocal Hepatoma 5
Multifocal Hepatoma 6
Multifocal Hepatoma 7
Multifocal Hepatoma

Sprawdź kanał na YouTubie


Artykuły to nie wszystko! Czeka na Ciebie jeszcze YouTube dedykowany... a jakże by inaczej? Neuroradiologii! Przejdź do niego już dziś i sprawdź jego treść. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał.

Dodaj artykuł
Radiologia Pol Youtube
Patrnerzy Radiologii Polskiej
Patrnerzy Radiologii Polskiej
Patrnerzy Radiologii Polskiej