Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna (CIDP, chronić inflammatory demyelinating polyneuropathy) to najczęstsza polineuropatia o tle autoimmunologicznym.

Szacuje się, że zapadalność na tę chorobę w populacji światowej waha się od 0,35 do 0,7 na 100 000 osób na rok. Choroba ta charakteryzuje się postępującym (powyżej 8 tygodni) symetrycznym osłabieniem proksymalnym i dystalnym kończyn i zniesieniem odruchów ścięgnistych. Objawom tym towarzyszą zaburzenia czucia dotyku, bólu czy temperatury. Rzadko występuje upośledzenie funkcji nerwów czaszkowych. Zaburzenia czucia głębokiego często występujące u pacjentów z CIDP mogą doprowadzić do zaburzeń równowagi. Poza przebiegiem postępującym wyróżnia się również przebieg nawrotowy z okresowymi remisjami. Na podstawie dominujących zaburzeń w obrazie klinicznym wyróżnia się 5 podstawowych typów CIDP: postać ruchową, czuciową, czuciowo-ruchową wieloogniskową (zespół Lewisa-Sumnera), dystalną i czuciowo-ataktyczną.

Sprawdź podobne materiały


Sprawdź kanał na YouTubie


Artykuły to nie wszystko! Czeka na Ciebie jeszcze YouTube dedykowany... a jakże by inaczej? Neuroradiologii! Przejdź do niego już dziś i sprawdź jego treść. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał.

Dodaj artykuł
Radiologia Pol Youtube
Patrnerzy Radiologii Polskiej
Patrnerzy Radiologii Polskiej
Patrnerzy Radiologii Polskiej